Uzyskanie uprawnień instalatora wymaga posiadania certyfikatu wydawanego przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego. Aby jednak go uzyskać, konieczne jest zdanie skomplikowanego egzaminu. Na jakie problemy najczęściej napotykają przystępujący do testu wiedzy?

Zainteresowanie fotowoltaiką rośnie, z uwagi na to zwiększa się także zapotrzebowanie rynku pracy na certyfikowanych przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego specjalistów. Aby jednak móc instalować rozwiązania fotowoltaiczne, należy uzyskać stosowny certyfikat, do którego otrzymania konieczne jest zdanie egzaminu.

Jak wygląda egzamin o uzyskanie certyfikatu prezesa UDT?

Egzamin składa się z dwóch części:
1) teoretycznej – obejmującej test składający się z 24 pytań testowych;
2) praktycznej – obejmującej 3 pytania o charakterze problemowym.

Część teoretyczna egzaminu trwa 60 minut, natomiast na część praktyczną przeznaczone jest 90 minut. W czasie trwania egzaminu osoba zdająca może korzystać z dokumentów odniesienia wyłącznie w przypadku, gdy są one udostępnione przez zespół. Rozwiązania pytań egzaminacyjnych są oceniane według kryterium poprawności, na podstawie którego jest przyznawana odpowiednia ilość punktów:
1) w przypadku pytań testowych:
a) odpowiedź prawidłowa – 1 punkt,
b) odpowiedź nieprawidłowa lub jej brak – 0 punktów;
2) w przypadku pytań o charakterze problemowym –
punkty w skali od 0 do 10, z gradacją co 0,5 punktu.

Wynik łączny egzaminu określa się jako „pozytywny” lub „negatywny”. Wynik egzaminu jest pozytywny, jeżeli zdający:
1) w części teoretycznej zdobędzie co najmniej 15 punktów oraz
2) w części praktycznej uzyska minimum 6 punktów za każde pytanie o charakterze
problemowym.

Z czego wynikają problemy na egzaminie?

Podstawowy problem osób przystępujących do egzaminu to brak odpowiedniego przygotowania w ośrodkach szkoleniowych. Egzamin ma swoją specyfikę i wymagania. Część testowa składa się z pytań różnie sformułowanych, dotyczących mniej lub bardziej szczegółowo zagadnień związanych z fotowoltaiką.

Wielkim problemem zdających jest pozostawanie przy żargonie instalatorów, zamiast stosowania nazewnictwa przyjętego w ustawach, rozporządzeniach i normach. Ogniwo fotowoltaiczne bywa nazywane waflem. Moduł fotowoltaiczny określa się mianem panelu, choć literatura jednoznacznie definiuje panel jako zbiór modułów. Szereg modułów przedstawia się jako string, podczas gdy w poprawnym nazewnictwie to łańcuch. Podobnie kalką z języka angielskiego jest nazywanie falownika inwerterem. Inwerter, w polskiej literaturze technicznej, to bramka logiczna, odwracająca poziom logiczny.

Specyfika pytań testowych zawsze jest problemem dla zdających jakikolwiek egzamin. Często zdarza się, że odpowiedzi różnią się słowem, sylabą, albo nawet literą. Stres związany z egzaminem, często podpowiada błędne odpowiedzi. Podstawą zaliczenia części teoretycznej jest spokojne, uważne przeczytanie pytania, zastanowienie się, eliminacja odpowiedzi absurdalnych, albo merytorycznie błędnych. Zazwyczaj pozostają dwie odpowiedzi, bardzo do siebie podobne.

Jak poradzić sobie z częścią praktyczną egzaminu o uzyskanie certyfikatu od prezesa UDT?

Część praktyczna obejmuje trzy zagadnienia problemowe, opisowe, obliczeniowe. Tutaj już nie ma miejsca na przypadek, na szczęście. Zagadnienia są bardzo konkretne, dokładnie sprecyzowane. Czasem, pozostawiają zdającemu miejsce na swobodną interpretację,
a czasem – wymagają konkretnej i jasnej, jednoznacznej i jedynej odpowiedzi. Należy pamiętać, że zagadnienia problemowe, opisowe, wymagają właśnie opisu. Należy wymienić dane, jakimi dysponujemy, wskazać elementy, które należy wyjaśnić, obliczyć, przeanalizować. Dobrym obyczajem jest sformułowanie wniosków po obliczeniach. Oceniający, zwracają uwagę na te wszystkie aspekty i z gradacją 0,5 punktu oceniają poszczególne elementy zadania. Nie należy mieć obaw, że oceniający źle oceni dokładność
i precyzję wypowiedzi zdającego. Rozwinięcie tematu, drobiazgowa i trafna analiza problemu, pozwoli „uskładać” na tyle wiele „połówek”, że ocena za zadanie przekroczy 6 punktów.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego „Omega”, jako ośrodek akredytowany przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, prowadzi szkolenia z fotowoltaiki, ale również przygotowuje, na osobnym szkoleniu, osoby zamierzające przystąpić do egzaminu o certyfikat UDT. Szkolenie przygotowujące oferuje rozwiązanie około 200 pytań testowych oraz kilkunastu, najbardziej istotnych, zagadnień opisowych. Więcej informacji na temat tych kursów dostępne jest pod adresem https://www.oszomega.pl/oze/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj